ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα. Υλικό υπερταχείας πήξης, πιστοποιημένο ως φιλικό προς το περιβάλλον, για διορθώσεις με υψηλή αντοχή και λεία τελική επιφάνεια.

 Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα που χρησιμοποιείται για δημιουργία επίπεδης ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα.